Sign in to ZT Ence

Nieuws uit Nederweert

Nederweert24

  • De plofkraak in Ell maandagochtend heeft voor een grote ravage gezorgd in het spiksplinternieuwe gemeenschapshuis Ellenhof. De ruimte waarin de pinautomaat zit is aan alle...

  • De politieachtervolging, die afgelopen nacht eindigde op het Aerthijsplein in Ospel, bleek te gaan om een gestolen auto uit Echt. Via Facebook werd duidelijk dat de...

  • Vorige week zijn er drie extra containers voor PMD-afval geplaatst bij de Emté, Jumbo en Jan Linders. Hierdoor is er nu nog meer ruimte om...

  • Op zondag 9 april van 10.00 tot 12.00 uur organiseert OBS De Klimop een tweedehands kinderkleding- en speelgoedbeurs. De beurs wordt gehouden in het gebouw...

Overig nieuws

Brandweer Nederweert

Curcussen\Evenementen

zaterdag, 25 maart 2017
Curcussen\Evenementen
 

Logo St Rochus Internet 2010

 

 

 

 

NEDERWEERT/ST. ROCHUS

 
Op VRIJDAG 7 april 2017 wordt de eerst volgende kienavond
georganiseerd door KBO Budschop, in het zaaltje van de St. Rochuskerk, 
Rochusplein 1 in Budschop.
Aanvang: 20.00 uur. De zaal is open om 19.00 uur.
 
Het kienen is toegankelijk voor iedereen.
Er kan gekiend worden voor:
 
Een JACKPOT van: € 45,-
 
Wie gaat dit winnen ??
 
Iedereen is welkom !!!

Kerkberichten St. Rochus Parochie

zaterdag, 18 maart 2017
Kerkberichten St. Rochus Parochie

SINT ROCHUSPAROCHIE BUDSCHOP

Contactpersoon: Pastoor R. Schuffelers,
Schoolstraat 2 Tel. 631317 Fax 632453
Banknummer Sint Rochusparochie:
Rabobank: NL97RABO 0135506824

Voor het bestellen van H. Missen, het opgeven van intenties en het uitschrijven van doopbewijzen kunt u contact opnemen met Mia Gubbels, Tel. 06-50601803.
Per 1 januari 2015 kost een H. Mis € 25,--.
U kunt ook de intenties opgeven via e-mail: gubbels@kpnplanet.nl en het bedrag overmaken op Rabobank.
Een andere mogelijkheid is het bedrag in een envelop af te geven bij de Mia Gubbels, St. Antoniusplein 12 te Nederweert, met vermelding van uw naam, adres en telefoonnummer en de opgave van de misintentie met de gewenste datum.
Opgave misintenties twee weken vóór datum.
Telefoonnummer Parochiecentrum St. Rochus: 631760.
Voor het uitreiken van de H.Communie aan huis, kunt u contact opnemen met de heer Bert Verheggen, Tel. 632684.

 

Zondag 26 maart 2017, H. Mis om 11:00 uur.
Koor: Zondagskoor
H. Mis voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie.
Jaardienst voor Dora en Teng Stals-Smolenaers en Pierre Smolenaers
Jaardienst voor Piet Vossen
H. Mis voor Theu van de Waarenburg voor zijn sterfdag ,en kleinzoon Richard en achterkleindochter Emma.

Lector: Mariet van Geleuken
Misdienaar: Thum Vossen
Collectant: Bert Verheggen


COLLECTEBUNDELING BUDSCHOP
Maandag 20 maart 2017 is voor de 7e keer de Collectebundeling Budschop gestart.
Er wordt gecollecteerd voor 16 goede doelen waaronder ook de Vastenactie.
Deze is dit jaar bestemd voor Zuster Anima Christa en gaat naar een project van Zuster Anima Christa, € 5000,- voor de aanschaf van voor gehandicapten geschikt basis meubilair tbv een tehuis voor gehandicapte meisjes in Alexandrië, Egypte.
Wij bevelen deze collecte van harte bij u aan.
Mocht u niet thuis zijn geweest dan kunt u de enveloppe nog inleveren bij een van de commissieleden of in de kerk.
Hartelijk dank.

Dorpsraad - KORTNIEUWS

woensdag, 01 maart 2017

 

 

Publicatiedatum: 1 maart 2017

 

Publicatiedatum: 1 februari 2017

 

Publicatiedatum: 20 december 2016 

Het grasveld in Budschop op de Sint Rochusstraat omtoveren tot een ontmoetingsveldje voor jong en oud. Dat was de wens van de omwonenden. Buurtbewoners, de dorpsraad, de woningvereniging en de gemeente steken samen de handen uit de mouwen om deze wens in vervulling te laten gaan.

De gemeente zorgt voor de aanplanting en het opnieuw inzaaien van het grasveld. Er is een omheining geplaatst en bewoners leggen zelf een terras aan. Om het geheel aan te kleden schenkt de woningvereniging een picknickbank. De voetbaldoeltjes regelen de bewoners zelf. En ook het toekomstige onderhoud van het ontmoetingsveldje, wordt door de bewoners in eigen beheer uitgevoerd.

Een prachtig burgerinitiatief dat met veel enthousiasme gestalte krijgt!

 

Publicatiedatum: 7 december 2016

 

Publicatiedatum: 29 november 2016

 

Hart voor je Wijk Budschop

 

Zaterdag 26 november was de eindmanifestatie van het project Hart voor je Wijk Budschop. Een dag vol verrassende activiteiten op het gebied van sport en cultuur.

Leerlingen van basisschool Budschop vormen de verbindende schakel tussen de verenigingen, organisaties en inwoners. Ze zijn de afgelopen weken de wijk in gegaan om activiteiten en kenmerkende objecten te fotograferen en hebben interviews gehouden met bestuursleden van de verschillende verenigingen in de wijk. De verschillende accommodaties van de verenigingen en organisaties zijn nu verbonden door kleurrijke stoeptegels die zijn beschilderd door de leerlingen. Hierdoor was en is er een wandelroute tussen de verschillende activiteiten in de wijk.

Bijgaande video toont de totstandkoming van dit project

 

https://www.youtube.com/watch?v=VOkeEEtSiVc&sns=em

 

Veel kijkplezier

 

Publicatiedatum: 28 november 2016

 

Publicatiedatum: 23 september 2016

 

Publicatiedatum: 16 september 2016

 

Publicatiedatum: 21 juni 2016

 

Publicatiedatum: 15 december 2015

Publicatiedatum: 4 december 2015

 

Publicatiedatum: 12 oktober 2015

 

Wmo-platform Nederweert

Het Wmo-platform is er voor u!

De Wmo 

Op 1 januari 2007 is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) ingevoerd. De Wmo heeft als doel dat alle inwoners mee kunnen doen in onze samenleving. Niet iedereen heeft daarbij hulp nodig. De meeste mensen kunnen zichzelf prima redden, maar er zijn ook (groepen) mensen die wél wat hulp kunnen gebruiken. Zij worden bijvoorbeeld geholpen bij het boodschappen doen of bij vervoer door familie, buren, vrienden en bekenden of vrijwilligers. Soms hebben mensen tijdelijk of constant professionele hulp nodig om een normaal en zelfstandig leven te kunnen leiden, bijvoorbeeld door een woningaanpassing of met hulp bij het huishouden. Maar ook de vrijwilligers en mantelzorgers hebben op hun beurt weer ondersteuning nodig om hun taken goed te kunnen blijven uitvoeren. Voor al deze situaties is de Wmo bedoeld.

Wat doet het Wmo-platform Nederweert?

Het Wmo-platform Nederweert is een officieel adviesorgaan dat gevraagd en ongevraagd adviezen kan uitbrengen aan het College van de gemeente Nederweert. Op deze manier kan er invloed worden uitgeoefend op het beleid. Onderwerpen waar het Wmo-platform zich op richt zijn bijvoorbeeld vrijwilligerswerk, participatie, mantelzorg, voorzieningen voor mensen met een beperking, maatschappelijke dienstverlening en jeugd. De leden van het Wmo-platform Nederweert zijn vertegenwoordigers van diverse organisaties. Ze spreken dus vanuit een achterban, maar natuurlijk houden ze het algemene belang van alle inwoners van Nederweert voor ogen.

Het Wmo-platform is er voor u!

Het Wmo-platform komt meerdere malen per jaar bij elkaar en wordt voorgezeten door een onafhankelijk voorzitter. Deze bijeenkomsten zijn voor u op afspraak te bezoeken. Het platform is geïnteresseerd in de mening van de inwoners van Nederweert over de Wmo. Als u vindt dat bepaalde zaken beter geregeld kunnen worden of als u ideeën heeft omtrent de Wmo kunt u daarvoor terecht bij uw vertegenwoordiger van het platform.

Wilt u meer weten over het platform of heeft u een vraag of signaal dat u wilt bespreken? Neem dan gerust contact op met uw vertegenwoordiger of het secretariaat van het Wmo-platform. Als u op de website van de gemeente Nederweert (www.nederweert.nl) zoekt op de term Wmo-platform, kunt u meer informatie en contactgegevens vinden. Het secretariaat van het platform wordt uitgevoerd door Welzijnsorganisatie Vorkmeer Nederweert. Vorkmeer is te bereiken via telefoonnummer 0495-688249.

U herkent ons aan ons nieuwe logo!

Het Wmo-platform heeft sinds kort een eigen logo. Het logo is ontworpen door een leerling van de school Niekée in Roermond, namelijk door Fleur Reijnders. Zij beschrijft hieronder de opdracht en de betekenis van het logo:

“Op school, Gilde opleidingen Mediavormgeving Art & Design kregen we de opdracht om een logo te ontwerpen voor het Wmo-platform Nederweert. Een moeilijke opdracht was het zeker, informatie zoeken was een belangrijk deel van het proces, daarna natuurlijk het schetsen en uitwerken op de computer. Uiteindelijk heb ik gekozen om een logo te maken dat bestaat uit 2 handen die elkaar vastpakken. Ik heb dit gekozen omdat dit een veilig gevoel geeft, iemand voelt zich goed met de zorg die hij of zij krijgt van het Wmo.

De kleuren blauw en groen heb ik gekozen omdat de natuur voor Nederweert belangrijk is, en deze verbintenis wilde ik terug laten komen.”

 

Publicatiedatum: 3 maart 2015

 

 

Publicatiedatum: 9 februari 2015

Jaarverslag 2014 Stichting Dorpsraad Budschop 

Maand         Aktiviteit
Januari       Op Nederweert24 en Budschop Actueel zullen met grotere regelmaat verslagen van onze vergadering komen te staan; dit om het contact met de bewoners wat te intensiveren
Februari     Gesprek met een delegatie van de VVD-fractie
                   Gesprek met een delegatie van de CDA-fractie
                   Overleg met dorpsraden en gemeenteraad
Maart          Informatie-avond Budschop georganiseerd voor bewoners met aantal gastsprekers van verenigingen/instellingen
                   Lijsttrekkersdebat bezocht in Haazehoof
                   Gesprek met wethouder Houtman en dhr. Thijssen gehad m.b.t. locatie kermis Budschop
April           Gesprek met de heer Knapen gehad over veranderingen in de WMO e.d.
                   Vergadering stichting AED bijgewoond
                   Bijeenkomst stakeholders Randweg
Mei             Gesprek gehad met mevrouw Corstjens mbt steunpunt mantelzorg en vrijwilligerszorg
                   Gesprek met de heer Mackus en Geraats gehad mbt decentralisatie WMO
                   Bijeenkomst kunstlint bijgewoond
                   Bijeenkomst Nacht van het Dorp (Jong Nederland) bezocht
Juni            Gesprek met de heer Mackus, Geraats en van Riet gehad mbt pilot sociaal domein in Budschop
Juli             Schenking AED aan wijk Budschop bijgewoond
Augustus    Bijeenkomst stakeholders Randweg bijgewoond
                   Intensief meegeholpen met Kunstlint
September Aanwezig geweest bij opening nieuw kruis hoek Schans/Hoofstraat
                   Bijeenkomst stakeholders Randweg bijgewoond
                   Bijeenkomst knopenlopen
                   Sinterklaascomité wordt ondergebracht onder SDB
                   Deelgenomen aan Greep naar de Hoorn en bijdrage ontvangen voor projecten binnen Budschop
                   Overleg voorzitter dorpsraden en burgemeester bijgewoond
Oktober      Bijeenkomst Vogelwerkgroep bijgewoond door
                   Bijeenkomst met verenigingen/instellingen Budschop georganiseerd mbt pilot sociaal domein
                   Kunstlint wordt ondergebracht onder SDB
November  Bijeenkomst intensieve veehouderij bijgewoond
                   Opening basisschool bijgewoond
                   Voorlichting in Nederweert-Eind gegeven over open eettafel concept
                   Plattelansparlement door VkkL bijgewoond
December   Gesprek met woningbouwvereniging gehad mbt pilot sociaal domein

 

Publicatiedatum: 1 december 2014

 

 

Publicatiedatum: 3 november 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publicatiedatum: 2 juni 2014

Punten bestuursvergadering mei 2014
 
• Mevrouw Sabinje Corstjens heeft ons wat meer verteld over het steunpunt mantelzorg en vrijwilligerszorg.
Spreekuur binnen Nederweert (1x per week, donderdag 9-12 uur), iedereen kan ook bellen.
Mantelzorger ben je als je langer dan 3 maanden, 8 uur per week iemand verzorgt met wie je een emotionele band hebt.
Het is belangrijk dat alle mantelzorgers zich registreren; gemeente krijgt geld per geregistreerde mantelzorger; dit kan weer besteedt worden aan de mantelzorgers.
Diensten die Sabinje aanbiedt zijn gratis voor mantelzorgers.
Voor meer informatie kunt u een van de bestuursleden van de Dorpsraad Budschop aanspreken of in de folderrek bij de kerkvoorziening een folder van het steunpunt mantelzorg pakken.
 
• Binnenkort zal Dorpsraad Budschop in samenwerking met de Gemeente Nederweert een informatiebijeenkomst houden voor alle inwoners van Budschop over de decentralisatie van de WMO, jeugdhulp en participatiewet. Meer informatie volgt zo spoedig mogelijk.
 
• Hart voor Budschop; vorig jaar is er een oproep geweest om de Dorpsraad Budschop te steunen met een geldelijke bijdrage om Budschop te voorzien van een dekkend netwerk van AED's. Hier is door u als inwoner massaal gehoor aan gegeven. Het totaalbedrag dat gedoneerd werd door inwoners/bedrijven van Budschop was: € 1.350,00.
We hebben inmiddels een aantal AED's met kasten aan kunnen schaffen.
Deze zullen binnenkort officieel overhandigd worden aan de Stichting Hartslag voor Nederweert. Dit zal in de diverse media aangekondigd worden.
 

 

• Het Kunstlint krijgt ook dit jaar weer een vervolg. In de week voorafgaand en volgend op Nederweert kermis (29 augustus t/m 2 september) zal er weer een kunstlint te zien zijn van Budschop naar Nederweert. Dit jaar worden ook de winkels in de Kerkstraat meegenomen in het Kunstlint.
 
 

Publictiedatum: 7 februari 2013

Budschop, 4 februari, 2013.
 
Aan het college van Burgemeester en Wethouders
Aan de gemeenteraad
Aan de directie van de firma Reggefiber
Aan alle inwoners van Budschop
 
Open brief.
 
Dorpsraad Budschop pleit voor maximalisatie aanleg van glasvezelkabel in Nederweert.
Dorpsraad Budschop wil graag uw aandacht vragen voor het volgende.
In Budschop is Reggefiber gestart met de aanleg van glasvezelkabel. Hierbij zijn er verwachtingen gewekt dat alle woningen in of dichtbij de bebouwde kom in fase 1 aangesloten zouden worden. Tot onze verbazing hebben wij vernomen dat verschillende bebouwingsclusters in Budschop (zoals Smisserstraat, Budschop en Schansstraat) in de eerste fase nu niet meegenomen worden. Dit tot groot ongenoegen van de bewoners aldaar.
Als Dorpsraad Budschop willen wij er bij Reggefiber en de Gemeente op aandringen om deze clusters in de eerste fase wel aan te sluiten op glasvezel.
Daarnaast willen wij er voor pleiten om ook in het buitengebied van Nederweert glasvezel aan te leggen zodat ook deze bewoners kunnen meeprofiteren van de voordelen van glasvezel.
 
Secretariaat: Dorpsraad Budschop
Margrietstraat 5
6031 AT Nederweert
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Publicatiedatum: 7 augustus 2012

De Dorpsraad Budschop wil graag gehoor gegeven, aan het verzoek van Bestuur Voetbalclub Eindse Boys uit Nederweert-Eind, om hun link van hun website te plaatsen op Budschop Aktueel. Budschop blijkt namelijk voedingsgebied te zijn voor deze voetbalclub. Het jeugdleden- aantal van deze club bestaat namelijk voor 40 % uit jeugd van Budschop. Omdat Budschop zelf geen voetbalclub heeft, zijn we van mening dat informatie en nieuws vanuit deze club, zo opgepaste manier onze jeugd /ouders zal bereiken

http://www.eindseboys.nl

Bij verdere vragen kun je contact opzoeken met Bert Verheijen, inwoner van Budschop en bestuurslid Einds Boys: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 

Publicatiedatum: 9 juli 2012

Burgernet03 

 Burgernet02

 

 

Publicatiedatum: 14 juli 2011

WAAR VLOGEN DE BALLONNEN NAAR TOE?

Op vrijdag 1 juli was het zover. De uitslag van de ballonnenwedstrijd, die gehouden werd bij de onthulling van het kunstwerk “Beweging” op de Vijfsprong, was bekend.

De winnaars kregen hun prijzen uitgereikt, hoe kan het ook anders, op de Vijfsprong.

De eerste prijs was voor Sjoerd Linders, zij ballon vloog 242 km ver.

De tweede prijs was voor Roos Blommes, haar ballon vloog 223 km ver.

De derde prijs was voor Janley Montero zijn ballon vloog 119 km ver.

Dan was er nog een troostprijs voor Lieke Gubbels, het kaartje van haar ballon werd teruggestuurd vanaf de St. Rochusstraat.

Alle prijswinnaars van harte gefeliciteerd.

 

 

Publicatiedatum: 14 juli 2011

WISSELING VAN DE WACHT, EEN NIEUWE VOORZITTER

 In de vergadering van de Dorpsraad van maandag 6 juni j.l heeft Peter Willekens de voorzittershamer overgenomen van Jan Kuepers. Laatstgenoemde is vanaf de beginfase in 2005 verbonden geweest aan de Dorpsraad. Nadat het bestuur voltallig was, is hij de eerste voorzitter geworden. Hij heeft zich met hart en ziel ingezet om de Stichting Dorpsraad Budschop samen met het bestuur van de grond te krijgen. We mogen wel stellen dat dit gelukt is. Er wordt op vele fronten gewerkt aan de leefbaarheid in Budschop, voor en door jong en oud.

 

 Er is al veel bereikt, maar er is ook nog veel te doen. Oud voorzitter Jan Kuepers wenst Peter Willekens hierbij veel succes en geeft vol vertrouwen de voorzitterstaken over.

Natuurlijk is het niet het bestuur van de Dorpsraad alléén die zorgt voor de leefbaarheid in Budschop. Iedere inwoner kan op zijn/haar manier een steentje bijdrage aan een mooie leefomgeving.

En heeft u ideeën of vragen, u bent welkom op onze vergadering die altijd begint met een half uur “inloopspreekuur”.

De uitnodiging hiervoor vindt u in het “Weekblad voor Nederweert”.

Agenda

07 april 2017

Kienavond t.b.v. de Ouderenvereniging St. Rochus Budschop.
Er wordt gekiend voor geldprijzen en een jackpot.
Aanvang 20:00 uur. Zaal is open om 19:00 uur.


08 april 2017

Elke tweede zaterdag van de maand wordt het oud papier opgehaald. Zie bovenstaande datum en tijd.


10 april 2017

Om de bewoners van Budschop gelegenheid te geven om met de Dorpsraad  Budschop te praten, zal in de toekomst bij aanvang van iedere vergadering van de Dorpsraad Budschop, het eerste half uur beschikba...


Wie is er online

We hebben 5 gasten en geen leden online

Top of Page