Sign in to ZT Ence

Nieuws van de ouderen vereniging

Agenda

22 januari 2018

Om de bewoners van Budschop gelegenheid te geven om met de Dorpsraad Budschop te praten, zal in de toekomst bij aanvang van iedere vergadering van de Dorpsraad Budschop, het eerste half uur beschikbaa...


26 januari 2018

Kienavond t.b.v. de Ouderenvereniging St. Rochus Budschop.
Er wordt gekiend voor geldprijzen...


09 februari 2018

Kienavond t.b.v. de Ouderenvereniging St. Rochus Budschop.
Er wordt gekiend voor geldprijzen...


Top of Page