Sign in to ZT Ence

Nieuws van parochie St. Rochus

Kerkberichten St. Rochus Parochie

donderdag, 11 januari 2018

SINT ROCHUSPAROCHIE BUDSCHOP

Contactpersoon: Pastoor R. Schuffelers,
Schoolstraat 2 Tel. 631317 Fax 632453
Banknummer Sint Rochusparochie:
Rabobank: NL97RABO 0135506824

Voor het bestellen van H. Missen, het opgeven van intenties en het uitschrijven van doopbewijzen kunt u contact opnemen met Mia Gubbels, Tel. 06-50601803.
Per 1 januari 2015 kost een H. Mis € 25,--.
U kunt ook de intenties opgeven via e-mail: gubbels@kpnplanet.nl en het bedrag overmaken op Rabobank.
Een andere mogelijkheid is het bedrag in een envelop af te geven bij de Mia Gubbels, St. Antoniusplein 12 te Nederweert, met vermelding van uw naam, adres en telefoonnummer en de opgave van de misintentie met de gewenste datum.
Opgave misintenties twee weken vóór datum.
Telefoonnummer Parochiecentrum St. Rochus: 631760.
Voor het uitreiken van de H.Communie aan huis, kunt u contact opnemen met de heer Bert Verheggen, Tel. 632684.

 

Zondag 21 januari 2018, H. Mis om 11.00 uur
Koor: Zondagskoor
H. Mis voor het geestelijke en tijdelijk welzijn van de parochie.

Lector: Mariet van Geleuken
Misdienaar: Thum Vossen
Collectant: Bert Verheggen

 

Zondag 28 januari 2018, H. Mis om 11.00 uur
Koor: Zondagskoor
H. Mis voor het geestelijke en tijdelijk welzijn van de parochie.

Lector: Annie van Nieuwenhoven
Misdienaar: Bert Verheggen
Collectant: Piet Wullems

Agenda

22 januari 2018

Om de bewoners van Budschop gelegenheid te geven om met de Dorpsraad Budschop te praten, zal in de toekomst bij aanvang van iedere vergadering van de Dorpsraad Budschop, het eerste half uur beschikbaa...


26 januari 2018

Kienavond t.b.v. de Ouderenvereniging St. Rochus Budschop.
Er wordt gekiend voor geldprijzen...


09 februari 2018

Kienavond t.b.v. de Ouderenvereniging St. Rochus Budschop.
Er wordt gekiend voor geldprijzen...


Top of Page