Sign in to ZT Ence

Nieuws van parochie St. Rochus

Kerkberichten St. Rochus Parochie

woensdag, 21 maart 2018

SINT ROCHUSPAROCHIE BUDSCHOP

Contactpersoon: Pastoor R. Schuffelers, Schoolstraat 2
Tel. 631317 Fax 632453
Banknummer Sint Rochusparochie:
Rabobank: NL97RABO 0135506824

Voor het bestellen van H. Missen, het opgeven van intenties en het uitschrijven van doopbewijzen kunt u contact opnemen met Mia Gubbels, Tel. 06-50601803.
Per 1 januari 2015 kost een H. Mis € 25,--.
U kunt ook de intenties opgeven via e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en het bedrag overmaken op Rabobank.
Een andere mogelijkheid is het bedrag in een envelop af te geven bij de Mia Gubbels, St. Antoniusplein 12 te Nederweert, met vermelding van uw naam, adres en telefoonnummer en de opgave van de misintentie met de gewenste datum.
Opgave misintenties twee weken vóór datum.
Telefoonnummer Parochiecentrum St. Rochus: 631760.
Voor het uitreiken van de H.Communie aan huis, kunt u contact opnemen met de heer Bert Verheggen, Tel. 632684.

 

Zondag 25 maart 2018, H. Mis om 11.00 uur PALMPASEN
Koor: Zondagskoor
H. Mis voor het geestelijke en tijdelijk welzijn van de parochie.
Jaardienst voor Dora en Teng Stals-Smolenaers en Pierre Smolenaers
H. Mis voor Theu van de Waarenburg voor zijn sterfdag, en kleinzoon Richard en achterkleindochter Emma.

Lector: Mariet van Geleuken
Misdienaar: Bert Verheggen
Collectant: Piet Wullems

Kinderen mogen met de versierde Palmpasenstokken naar de kerk komen.
Tijdens de H. Mis worden deze gezegend.
Na de Mis zijn er gezegende Palmtakjes.

 

Zondag 1 april 2018, H. Mis om 11.00 uur HOOGFEEST VAN PASEN
Koor: St. Rochuskoor
H. Mis voor het geestelijke en tijdelijk welzijn van de parochie.
H. Mis als jaardienst voor Wiel Saes
H. Mis voor de overleden ouders fam. Knapen de Waal en dochter Maria

Lector: Annie van Nieuwenhoven
Misdienaar: Thum Vossen
Collectant: Bert Verheggen

 

COLLECTEBUNDELING BUDSCHOP
Maandag 26 maart 2018 start voor de 8e keer de Collectebundeling Budschop.
Er wordt gecollecteerd voor 16 goede doelen waaronder ook de vastenactie.
Dit jaar is de opbrengst bestemd voor pater Jan Verboogen in Suriname, met als doel
professionele hulp te bieden aan leerlingen met leer- en gedragsproblemen op de basis
en VOJ scholen om o.a. verminderen gedragsproblemen en de onderwijsbehoeften
van de kinderen centraal te laten staan.
Mocht u niet thuis zijn geweest dan kunt u de enveloppe nog inleveren bij een van de
commissieleden of in de kerk.
Hartelijk dank.

Agenda

26 maart 2018

Om de bewoners van Budschop gelegenheid te geven om met de Dorpsraad  Budschop te praten, zal in de toekomst bij aanvang van iedere vergadering van de Dorpsraad Budschop, het eerste half uur beschikba...


06 april 2018

Kienavond t.b.v. de Ouderenvereniging St. Rochus Budschop.
Er wordt gekiend voor geldprijzen en een jackpot.
Aanvang 20:00 uur. Zaal is open om 19:00 uur.


14 april 2018

Elke tweede zaterdag van de maand wordt het oud papier opgehaald. Zie bovenstaande datum en tijd.


Top of Page