Sign in to ZT Ence

Budschop

Parochie St. Rochus

09/okt/2013

 

Info Sint Rochusparochie Budschop, Nederweert

 

Werkgroepen:

Er zijn werkgroepen actief, die zich bezig houden met het Doopsel, de Eerste H. Communie, huwelijksvoorbereiding, liturgie, voorbereiding gezinsmissen, ziekenzorg, avondwake, bloemschikken, misdienaars,  kerkonderhoud en tuinonderhoud.

Comité ontvangst nieuwe bewoners in de parochie Budschop. De leden van het comité stellen zich ten doel, nieuw-gevestigde bewoners, welkom te heten binnen de parochie en hen daarin wegwijs te maken.

Indien u bezoek wenst kunt u contact opnemen met een van de leden van het kerkbestuur.

Activiteiten in de parochie:

·Iedere zondag is er een H. Mis om 11.00 uur in de kerk van Budschop.

·Koffie-uurtje, op gezette tijden na de H. Mis in het zaaltje van de kerk.Dit wordt steeds aangekondigd in het weekblad voor Nederweert bij de rubriek kerkberichten.

·Viering Eerste H. Communie.

·Viering H. Vormsel.

·Catechese basisschool.

·Repetitie zangkoren.

·Jaarlijkse info kerkbalans/parochievergadering.

·Collecte vastenactie.

·Jaarlijks uitstapje misdienaars en kinderkoor.

·Jaarlijkse Caeciliaviering in november voor de medewerkers van de parochie.

·Musical school in de kerk.

·Gebruik gemeenschapsruimte door verenigingen en instellingen t.b.v. vergaderingen en Open eettafel

 

Eerste H. Communie:

De voorbereiding op de Eerste H. Communie geschiedt via de parochie in samen- werking met de basisschool. Aanmelding via de basisschool tel. (0495) 632777

Ziekencommunie:

Gewoonlijk op de 1e vrijdag van iedere maand tussen 9.00 uur en 10.00 uur en op aanvraag. Aanmelding bij dhr. Bert Verheggen. Tel. (0495) 632684

Doopsel:

Het doopsel wordt doorgaans toegediend op een zondag. Eventueel ook tijdens de Paaswake.

U kunt met de pastoor een dag afspreken, liefst 3 weken voor de gewenste datum.

Vormsel:

Het vormsel wordt om de twee jaar toegediend.

Aanmelding via de basisschool of via de parochie.

Biecht:

In overleg met de pastoor kan de biecht afgenomen worden.

Huwelijk:

Viering op afspraak. Niet op zondagen en niet in de Goede Week. Gelieve ± 2 maanden voor de gewenste datum contact op te nemen met de pastoor.

Ziekenzalving:

Bij voorkeur op afspraak, indien nodig op ieder gewenst moment. Laat in zo'n geval s.v.p. duidelijk uw adres weten. In voorkomende gevallen s.v.p. contact opnemen met pastoor R. Schuffelers. Tel. (0495) 631317

Uitvaartdienst:

Als regel vindt een uitvaartdienst om 10.30 uur plaats. Dit kan door de nabestaanden zelf zo spoedig mogelijk met de pastoor geregeld worden. Tevens mogelijkheid tot viering avondwake in de kerk van de parochie St. Rochus, Budschop, of een avondmis in de kerk van de St. Lambertusparochie, de avond voorafgaand aan de uitvaart. Tel. pastoor R. Schuffelers (0495) 631317

H. Missen:

Iedere zondag om 11.00 uur in de Sint Rochuskerk, Budschop, Nederweert. 

Koren
Verantwoordelijke
Activiteit
St. Rochuskoor
voorzitter: Johan Evers,
tel. (0495) 633410
dirigent: Ben van Helvert.
organiste: Helna Beelen
repetitie: donderdag van 20.00 tot 22.00 uur in de kerk van Budschop
zang: iedere 2e zondag van de maand om 11.00 u.
Zondagskoor
contactpersoon: Johan Evers,
tel. (0495) 633410
dirigent: Ben van Helvert
organiste: Helna Beelen
zang: 's zondags om 11.00 uur bij toerbeurt met de overige zangkoren.
Jeugdkoor
“De Kwikkwekkertjes”
 
contactpersoon: Mia Gubbels-Rulkens; Tel. (0495) 632821
dirigente : Germa Camp-Franssen.
organiste: Judith v.d. Heijden
verzorging gezinsmissen.
repetitie iedere donderdag van 18.30-19.15 uur in de kerk van Budschop.
(behalve tijdens schoolvakanties)
Requiemkoor
contactpersoon: Johan Evers,
tel.(0495) 633410
organiste: Helna Beelen
dirigent: Ben van Helvert 
zang: bij begrafenissen

Kerkberichten:

Deze staan wekelijks in het Weekblad voor Nederweert, onder de rubriek “Kerkdiensten” en op www.budschopactueel.nl

 

Naam en adres:

Parochiecentrum Budschop

Rochusplein 1, Budschop. Tel. (0495) 631760

e-mail:   Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Bankrekening parochie:1355 06 824

Gironummer parochie: 1836498

 

Beheerder kerkgebouw:

P. Wullems, Bernhardstraat 26, 6031 AL Nederweert.

Tel. (0495) 625126. Tevens reservering zaal kerk.

 

Koster: B. Verheggen, Tel. (0495) 632684. Tevens opgave ziekencommunie.

 

Contactadres:

Pastoor R. SchuffelersSchoolstraat 2, 6031 CL Nederweert.

Tel. (0495) 631317

 

Contactpersoon kerkbestuur en afhalen doopbewijzen:

M. Gubbels-Rulkens, Budschop 6, 6031 AJ Nederweert

Tel. (0495) 632821

 

Bestellen van H. Missen:

M. Gubbels-Rulkens, Budschop 6, 6031 AJ Nederweert

Tel. (0495) 632821

Bestellen van H. Missen kan uiterlijk tot de zondagmorgen, die vooraf gaat aan de dienst.

 

Leden kerkbestuur

Pastoor R. Schuffelers, Tel. (0495) 631317

M. Gubbels-Rulkens         , secretaris, Tel. (0495) 632821

Nellie Creemers-Vaessen, penningmeester Tel. (0495) 632074

Johan Evers, Tel. (0495) 633410

Jan Kuepers, Tel. (0495) 631973

 

(Financiële) administratie

Een belangrijke taak van de financiële administratie is het bijhouden van het ledenbestand. We zijn afhankelijk van de gegevens die u zelf doorgeeft.

Wilt u deze gegevens a.u.b. doorgeven aan onze administratie?

O.a.: geboorte, adoptie, overlijden, wijzigingen in de gezinssamenstelling, verhuizen van kinderen of één van de ouders (in geval van scheiding), huwelijk, e.d.

 

Aanmelding voor de actie kerkbalans (kerkbijdrage) kunt u doen op onderstaand adres:

Nellie Creemers-Vaessen, financiële administratie.

Beatrixstraat 51, 6031 BB Nederweert.

Tel. (0495) 632074

E-mail:   Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Nieuws uit Budschop

 • Kerkberichten St. Rochus Parochie
  donderdag, 09 november 2017
  Kerkberichten St. Rochus Parochie SINT ROCHUSPAROCHIE BUDSCHOP Contactpersoon: Pastoor R. Schuffelers, Schoolstraat 2 Tel. 631317 Fax 632453Banknummer Sint Rochusparochie:…
 • Curcussen\Evenementen
  dinsdag, 07 november 2017
  Curcussen\Evenementen NEDERWEERT/ST. ROCHUS Op VRIJDAG 17 november 2017 wordt de eerst volgende kienavond georganiseerd door KBO…
 • Dorpsraad - KORTNIEUWS
  donderdag, 12 oktober 2017
  Publicatiedatum: 12 oktober 2017 Maak het samen gezellig met een gratis buurtkerstboom! Wil je samen…
Top of Page