Sign in to ZT Ence

Dorpsraad

Activiteiten

25/dec/2014

Dorpsontwikkelingsplan (DOP):

Na het opstellen van een Dorpsontwikkelingsvisie in 2007 is het Dorpsontwikkelingsplan (DOP) de uitwerking in projecten en het starten van werkzaamheden. Dit DOP is een middel om de leefbaarheid in Budschop te verbeteren. Onderstaand volgt een overzicht van de werkgroepen en de stand van zaken per januari 2008.

 

Ontwikkelingen

De onderwerpen in de visie zijn onderverdeeld naar projecten voor de gemeente en projecten die direct door de Dorpsraad kunnen worden opgepakt. Met de gemeente is een plan van aanpak afgesproken om te komen tot een Dorps-Ontwikkelings-Plan (DOP). In het DOP worden de grote projecten zoals woningbouw, woon/zorg complex, multifunctioneel centrum, het Rochusplein en de vijfhoek opgenomen. De gemeente heeft adviesbureau Krachten opdracht gegeven dit DOP verder uit te werken.

Naast de werkzaamheden van de gemeente zijn ook door de Dorpsraad projecten opgestart. Vrijwilligers uit Budschop hebben zich aangemeld om in werkgroepen deze projecten te realiseren.

 

Werkgroep Jongeren:

In de werkgroep jongeren zijn 5 jongeren in de leeftijd van 12 tot 18 jaar actief, zij vormen  hiermee de jongerendorpsraad Budschop. Deze werkgroep zet zich in voor de belangen van de jongeren in Budschop, tevens zullen zij initiatiefnemer zijn voor activiteiten voor jongeren. Enkele volwassen vrijwilligers begeleiden deze werkgroep.

 

Werkgroep Ouderen:

De werkgroep ouderen is erop gericht om de contacten tussen de senioren in onze kern te verbeteren. Door maandelijks een maaltijd te verzorgen in het zaaltje van de kerk willen we de mensen met elkaar in contact brengen. Iedere laatste donderdag van de maand vindt deze open eettafel plaats en kunnen de deelnemers genieten van een heerlijke maaltijd.

 

Werkgroep groen:

De werkgroep groen heeft zich het afgelopen jaar gericht op de vlindertuin en het voetbalveldje aan de Julianastraat. De vlindertuin wordt uitgevoerd na de winterperiode. De gemeente levert de planten en vrijwilligers zorgen voor de tuinaanleg en zorgen voor het onderhoud.

Naar aanleiding van reacties over de onveiligheid van het voetbalveldje door diverse kuilen heeft de gemeente het veld geëgaliseerd en opnieuw ingezaaid. Voorzieningen die door de Dorpsraad zijn gevraagd om dit voetbalveld aantrekkelijker te maken zijn in behandeling bij de gemeente.

 

Werkgroep informatiepakket nieuwe inwoners:

Door vrijwilligers wordt een map samengesteld met hierin de meest relevante informatie van Budschop. Begin 2008 zal deze map huis aan huis worden verspreid. Deze losbladige informatiemap bevat wetenswaardigheden over onze kern. Daarnaast geeft het informatie over de verenigingen en de voorzieningen in Budschop en de relevante informatie over Nederweert. Gekozen is voor een duurzaam systeem waarbij mutaties in de map kunnen worden ingevoegd. Nieuwe inwoners van Budschop krijgen deze map als introductie.

 

Werkgroep verkeersplan:

De werkgroep verkeersplan neemt deel aan de ontwikkeling van het verkeersplan van de gemeente Nederweert. In het kader van het knelpunt brug 15 is een advies opgesteld in samenwerking met de middenstand van Budschop.

 

Werkgroep communicatie:

De werkgroep communicatie wordt begin 2008 opgestart.

 

Werkgroep veiligheid:

De werkgroep signaleert zaken op allerlei gebieden van veiligheid. Gedacht kan worden aan de sociale veiligheid, maar ook de  verkeersveiligheid. Mochten er zich problemen voordoen, zal gekeken worden hoe dit opgelost kan worden.

 

Waar kan ik met vragen terecht?

Heb je vragen over de Dorpsraad dan kun je die stellen aan de huidige leden van de Dorpsraad. Ook het bijwonen van een bestuursvergadering behoort tot de  mogelijkheden, meld je bij een van de bestuursleden hiervoor aan.

Informatie zal zoveel mogelijk via het weekblad gemeente Nederweert plaatsvinden, of via informatieavonden die via het weekblad bekend worden gemaakt.

 

Stichting Dorpsraad Budschop

Budschop 13b

6031 AJ Nederweert

e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Nieuws uit Budschop

 • Kerkberichten St. Rochus Parochie
  donderdag, 14 mei 2020
  Kerkberichten St. Rochus Parochie SINT ROCHUSPAROCHIE BUDSCHOP Contactpersoon: Pastoor R. Schuffelers, Schoolstraat 2 Tel. 631317 Fax 632453Banknummer Sint Rochusparochie:…
 • Curcussen\Evenementen
  vrijdag, 13 maart 2020
  Curcussen\Evenementen NEDERWEERT/ST. ROCHUS I.v.m. het CORONAVIRUS vervallen de activiteiten van ouderenvereniging St. Rochus tot nadere mededelingen.…
 • Dorpsraad - KORTNIEUWS
  donderdag, 12 oktober 2017
  Publicatiedatum: 14 februari 2018 BUDSCHOP KERMIS Beste inwoners van Budschop, Zoals u bekend is wordt…
Top of Page