Sign in to ZT Ence

Wonen

Woningbouw vereniging

01/aug/2013
Woningbouw vereniging

Wat doet Woningvereniging Nederweert?

De missie van Woningvereniging Nederweert is als volgt geformuleerd:

"Binnen het kader van de ons vanuit het Besluit Beheer Sociale Huisvesting (BBSH) opgedragen taakvelden, willen wij de behoeften van onze huidige en toekomstige cliënten op het gebied van wonen in brede zin zo optimaal mogelijk invullen."

Dit houdt voor ons in dat wij in de gemeente Nederweert de best mogelijke dienstverlening willen bieden op het gebied van sociale volkshuisvesting. In eerste instantie verhuurt Woningvereniging Nederweert woningen. Daarnaast worden er echter ook regelmatig woningen verkocht.. Ook het ontwikkelen van nieuwe woningbouwlocaties, samen met de gemeente en andere partners, is een taak van Woningvereniging Nederweert. Ook de combinatie wonen en zorg staat zeker de laatste tijd hoog in het vaandel. Dat is ook nodig, gezien de vergrijzing in Nederland.

We zijn door de beweging in de woningmarkt eigenlijk een maatschappelijk ondernemer geworden, bij wie ook leefbaarheid hoog op de agenda staat: een goede woning in een veilige woonomgeving!

  

Het woningbezit van Woningvereniging Nederweert

Per 1 september 2012 heeft Woningvereniging Nederweert 1.528 huurwoningen.

Deze zijn naar kerkdorp als volgt verdeeld:

 • ► 1.093  Nederweert
 • ► 238     Ospel
 • ► 111     Budschop
 • ► 67       Nederweert-Eind
 • ► 17       Leveroy
 • ► 2         Ospeldijk

 Deze zijn naar type woning als volgt verdeeld:

 • ► 779  Gezinswoningen
 • ► 466  Seniorenwoningen
 • ► 94    1-2 woningen
 • ► 24    Aanleunwoningen
 • ► 83    Zorgwoningen
 • ► 77    Begeleid wonen
 • ► 5      Woonwagens
 •  

Naast woningen hebben wij ook 207 andere verhuureenheden:

 • ► 94   Garageboxen
 • ► 89   Parkeerplaatsen
 • ► 17   Standplaatsen
 • ► 7     Commerciële ruimten
Top of Page