Sign in to ZT Ence

Nieuws van de ouderen vereniging

Agenda

01 juli 2019

Om de bewoners van Budschop gelegenheid te geven om met de Dorpsraad  Budschop te praten, zal in de toekomst bij aanvang van iedere vergadering van de Dorpsraad Budschop, het eerste half uur beschikba...


05 juli 2019

Kienavond t.b.v. de Ouderenvereniging St. Rochus Budschop.
Er wordt gekiend voor geldprijzen en een jackpot.
Aanvang 20:00 uur. Zaal is open om 19:00 uur.


13 juli 2019

Elke tweede zaterdag van de maand wordt het oud papier opgehaald. Zie bovenstaande datum en tijd.


Top of Page